Erkek Türlerini Tanıyalım – Beta Erkek

Hepiniz duymuşsunuzdur  beta erkek, alfa erkek veya omega erkek gibi kavramları, bu kavramlar toplumdaki her bir erkeğin davranışına göre o erkeği belli bir sınıfa koymak için kullanılan kavramlardır.  Buradaki önemli nokta biz insanların davranışlarının neye göre şekillendiğidir. Nitekim davranışlarımızı sahip olduğumuz düşünceler ve duygular yönetir.

Bu makalemde biz insanların davranışları neye göre şekillenir? Beta erkek nedir? Beta erkeği özellikleri nelerdir? Düşünceler hayatımızı nasıl etkiler? Medya bir erkeği nasıl betalaştırır? Sorularına cevap vericem. 

Beta Erkek Nedir?

Beta erkek toplumun olmazsa olmazı ancak bir yandan da toplum yarayan kanasıdır. Çünkü bu erkek türünün en büyük iki özelliği duygusal anlamda güçsüz olmaları ve sevgi açlığı çekmeleridir. Duygusal anlamda güçsüz olmaları neticesinde liderlik vasıfları yoktur ve iş hayatında birinin emri altında çalışırlar. Bu yüzden bir beta erkeği yeri gelir kas gücü olur, yeri gelir zihin gücü olur. Yani toplumun çarklarının dönebilmesi için beta erkekleri olmazsa olmazdır.

Beta erkeklerinin en belirgin diğer özelliği olan “sevgi açlığı çekmeleri” neticesinde ise; özdeğerleri düşük ( aşağılık psikolojisini tetikler ) ve ilişkilerinde yönetilen yani az değer gören kişi olurlar. İşte toplumun yarayan kanasından kastım budur. Çünkü toplumdaki erkeklerin büyük çoğunluğu beta erkeği zihin yapısına sahiptir. Ve bu betalar da aşağılık psikolojisi içinde kendilerine en az değeri vermektedirler.

Bir beta en temel düzeyde aşağılık psikolojisi içinde olduğu için, herhangi bir kadın veya erkek ondan daha değerli olabilir. Beta erkeğin bilinçli zihni bunu kabul etmese de bilinçaltı zihni bunu kabul etmiştir. Bu yüzden ilişkilerinde daha az değer gören taraf olurlar. Mesela bir beta bir alfanın yanında bulunabilir ve alfanın her dediğini yapacak kadar alfaya bağlı olabilir. Çünkü bir alfa ondan daha değerlidir. Aynı şekilde bir beta erkeği kadınlar ile olan ilişkisinde daha az değer gören taraf olur, çünkü betanın bilinçaltı zihnine göre kadınlar ondan daha değerlidir.

İşte bir beta erkeğini beta yapan en temel iki özelliği;

 • Duygusal anlamda güçsüz olması
 • Özdeğer duygusunun düşük olmasıdır.

Bu iki özellik her beta erkeğinde görebileceğiniz özeliklerdir. Peki bu iki özellikten başka beta erkeklerinde hangi özellikler vardır  

Beta Erkek Özellikleri

 • Özdeğer duygularının düşük olmasından ötürü, kendilerini daima değersiz hissederler.
 • Duygusal anlamda güçsüz olduklarından ötürü risk almazlar. Risk alır ve korktukları durum başlarına gelirse kaldıramayacaklarını düşünürler.
 • Kendilerine güvenmezler. Çünkü kendi içsesleri onlara sen iyisin yerine “Sen beceriksizin tekisin” gibi olumsuz cümleler söyler.
 • Toplumda lider konumda olmazlar çünkü kendi iç dünyalarında özdeğerleri düşüktür ve liderlik gibi bir özelliği hak etmediklerini düşünürler.
 • Duygusal anlamda güçsüz oldukları için maskulen özelliklere sahip değillerdir.
 • Rezil olma ve reddedilme korkuları yüksektir. Bu iki korkunun temel kaynağı “İnsanlar ne der?” düşüncesidir. Aşağılık kompleksine sahip bir insan diğer insanları bilinçaltı düzeyde kendisinden yüksekte gördüğü için onların düşüncesine çok önem verir. Onları çok fazla umursar, beta erkeklerde düşük özdeğer duygusundan ötürü aşağılık kompleksine sahiptir.
 • Kendilerine değer vermedikleri için zamanlarını oyun oynamak gibi boş şeylere harcarlar.
 • Beta erkeklerin kadınlar ile olan ilişkilerinde her zaman daha az değer gören tarafta olur, bunun sebebi kadınları bilinçaltı düzeyde göklere çıkarmasıdır. 
 • Beta erkeklerinin kadınlar ile olan ilişkisinde bir başka sıkıntısı da  özel kadın mitine inanmalarıdır. Yani bir beta için birlikte olduğu kadın diğer kadınlardan farklıdır. Böyle bir inanış vardır beta zihniyetinde. Bu yüzden bir beta bir kadınla olan ilişkisini bitmesini kaldıramaz, ağlar, zırlar … Aradan 10 yıl geçse de “O kız başkaydı ağa” tarzında cümleler kurarlar. Bir nevi oneitis sendromuna yakalanmışlardır.

Betanın  “özel kadın” mitine inanmasının en büyük sebebi de geleneksel medya ve sosyal medya da paylaşılan içeriklerdir.

 • Beta erkekleri sosyal hayatta iyi olabilirler, çevrelerinde bir sürü erkek ve kız arkadaşları olabilir ancak dominat ve maskulen konuda eksik oldukları için her ortamda yönetilmeye mahkumdur.

Kısaca beta erkek özellikleri bu şekildedir. Peki beta erkeğin davranışları ve bu davranışları oluşturan düşünceler nasıl oluşur?

Zihnimiz Nasıl Çalışır? Beta Erkek Zihin Yapısı

Bizlerin beta erkek, alfa erkek veya omega erkek gibi kullandığımız kavramlar, belli zihin yapılarına sahip erkekleri nitelendirmek için kullandığımız kavramlardır. Mesela bir erkek, bir kadına veya bir erkeğe kendisinden fazla değer verirse biz bu erkeğe beta erkek diyoruz. Veya duygusal anlamda güçsüz ise yine beta erkek diyoruz. Yani beta erkek dediğimiz kavram aynı düşünce yapısını ve aynı karakter özelliklerini taşıyan erkeklere deniliyor.  Aynı şekilde alfa dediğimiz kavramda aynı düşünce yapısını ve aynı karakter özelliklerini taşıyan erkeklere deniliyor. Bir nevi bir erkekte bulunan tüm özellikleri açıklamak yerine “Bu erkek, beta erkek özelliklerini” taşıyor veya sigma erkek özelliklerini taşıyor deriz.

Bizi beta erkeği, alfa erkeği, omega erkeği konumuna koyan davranışlarımızdır. Mesela bir alfaya alfa erkeği dememizin tek sebebi davranışlarıdır. Peki bizim davranışlarımız nasıl oluşur? Neler oluşturur? Zihnimiz ve davranışlarımız arasındaki ilişki nedir? Bunları açıklayalım;

İlk olarak sizlere şunu söylemeliyim zihnimiz bir çark gibidir. Dönmeye başlayan bir çark, diğer çarkları da döndürmeye başlar.

zihin-nasıl-çalışır

Bu çarkların en temeli inançlarımız vardır. Bizlerde var olan inançlar doğrultusunda davranışlarımızı oluştururuz. Mesela utangaç bir kişiliğe sahip olduğuna inanmış bir insan bunu davranışlarından belli eder; yüzü kızarır, toplum içinde sesi çok çıkmaz vs. Utangaç davranışlar sergilemesinin sebebi kendisi hakkındaki olumsuz inançlardır. Aynı şekilde özgüveni yüksek davranışlar sergileyen bir insanında o şekilde davranabilmesinin sebebi kendisi hakkındaki olumlu inançlarıdır.

Unutmayın; İnanılmış düşünceler, duyguları; duygular da davranışları oluşturur. İşte bizim davranışlarımızı oluşturan en temel çark düşüncelerimizdi . Kendisinin ezik birisi olduğuna inanmış bir insan ezik davranışlar sergileyecektir. Çünkü bilinçaltı zihni bu düşünceye inanmıştır. Aynı şekilde kendisinin değerli olduğuna inanmış bir insan da kendisine değer katan davranışlar sergileyecektir. Bizler bilinçaltımıza ne ekersek onu biçeriz. Çevremize onu yansıtırız.

( Bkz: Bilinçaltı nedir?

Çevremizde bizlere aynalık yapar ve bak işte sen busun der. Ezik olduğuna inanmış ve ezikçe davranışlar sergileyen bir insana çevresindeki insanlar da ezikçe davranacaktır.

Zihnimiz bu şekilde çalışır; Düşünceler > Duygular > Davranışlar ve Hayatımızı oluşur. 

Bizler bazı erkeklere davranışlarından dolayı beta erkek diyoruz ancak betaların belli düşünceler ve bu düşünceler doğrultusunda kalıplaşmış inançlardan dolayı o tarz davranışları sergilediğini bilmiyoruz.

Bir Beta Erkeğinin Bilinçaltı İnançları

 • Ben değersizim ( Bu inançtan ötürü hayatının merkezine kendisini değil, diğer insanları koyar. Bir betayı beta yapan en önemli kriterde budur. )
 • Diğer insanlar değerli
 • Hayatımın kadınını bulmalıyım yoksa mutsuz olacağım
 • Bir kadına ona ne kadar çok aşkımı ilan edersem o da bana o kadar aşık olur ( Külliyen Yalan )
 • Sevdiğim kadına salya sümük evlenme teklifi edersem teklifimi kabul eder . ( Bu inancın oluşmasında, medyanın etkisi çok büyük )
 • Dünya üzerindeki en değerli varlık kadınlardır, O yüzden kadınlar çiçektir, böcektir vs…
 • İnsanlara hayır dememeliyim yoksa beni sevmezler.
  • vs …

Beta erkek davranışları ve inançları genellikle bu şekildedir. Peki bir insanda bu inançlar nasıl oluşur?

 • ÇEVRE : Bizim inançlarımızın çoğu biz küçükken ailemiz tarafından şekillenir. Yaşadığımız çevrenin bizim inançlarımızın oluşmasında çok büyük etkisi vardır. Mesela kendimizin değerini bilinçaltı zihnimiz tarafından çok küçük yaşta belirliyoruz. Ailesi tarafından sürekli sevgi gören bir çocuğun zihni kendisinin değerli bir insan olduğuna inanacak ve o çocuğun özdeğer duygusu yüksek olacaktır. Aynı şekilde çocukken ailesi tarafından hiçbir sevgi görmemiş çocuğunda özdeğer duygusu düşük olacaktır. Çünkü bilinçaltı kendisinin değersiz bir insan olduğuna inanmıştır.
 • GELENEKSEL MEDYA :
 • Medya ve onun içerikleri biz insanlara tam anlamıyla zehir püskürtmektedir. Bu zehir: yalan düşüncelerden oluşmaktadır. Şuan toplumumuzda oneitis sendromu belasının oluşmasındaki en büyük sebep medyadır. Çünkü medyanın odaklandığı tek konu aşktır. Bu aşkta bir erkeğin bir kadınla kafayı bozması neticesinde sürekli olarak onun peşinde koşmasıdır. Geleneksel medya bizlere sadece bu ve buna benzer inançlar sunmaktadır.

Geleneksel medya filmlerini izleyen bir erkeğin beta erkek zihin yapısına sahip olması muhtemeldir.

 • SOSYAL MEDYA: Sosyal medya bizlerin zihnine geleneksel medyadan daha fazla zarar vermektedir. Bizlere verdiği en zararlı inanç bizlerin “ YETERSİZ “ olduğu yönündedir. Sosyal medya yüzünden toplumun en uç noktasında yaşayan insanları görüyor ve kendi hayatımızı onların hayatı ile kıyaslıyoruz. Sonuç olarak kendimizi yetersiz, aşağıda hissediyoruz. Sosyal medyanın erkeklere verdiği bir başka daha zarar vardır: Bu zararda sosyal medyanın erkekler için değil kadınlar için olmasından kaynaklanır.
 • Sosyal medya yüzünden herhangi bir kız kendisini prenses gibi hissederken, bir erkek ise aşağılık duygular hissetmektedir. Sosyal medyadan bizlere verilen öğretiler neticesinde erkeklerin büyük çoğunluğu betalaşmıştır. Mesela az sonra inceleyeceğimiz Onedio Erkekleri ve Onedio içerikleri, bilin ki tam anlamı ile bir erkeği betalaştırmak üzere içerikler üretmektedir. Ayrıca “hanımcılık kazanacak” gibi saçma kavramların da bu siteden çıktığını düşünüyorum.
 • YAŞADIĞIMIZ OLAYLAR : İnançlarımızın en büyük özelliği yaşadığımız olaylar neticesinde değişmesi ve yeniden şekillenmesidir. Her gün binlerce inancımızı yok edip, binlercesini birbirine daha sıkı bir şekilde bağlıyoruz. Hayatımızda dün yapamam diyerek yapmadığımız işi bugün yaparak “ Ben yaparım “ inancını güçlendiriyoruz. Yeni bir kitap okuyarak yeni öğrendiğimiz bilgi sayesinde önceki inancımızı yok ediyoruz. Kısaca gün içinde yaşadığımız olaylar neticesinde sürekli olarak yeni inançlar geliştiririz.

İnançların oluşmasındaki faktörlerden sosyal medya ve geleneksel medyayı daha yakından inceleyelim, çünkü bu iki faktörün bir erkeği betalaştırmadaki etkisi zannettiğimizden daha fazladır.

Zihnimizin Nasıl Çalıştığına dair detaylı bilgi öğrenmek istiyorsanız;

( Bkz: Zihnimiz Nasıl Çalışır?)

Sosyal Medya Ve Geleneksel Medya Zihnimizi Nasıl Yıkıyor? Öğreti Nedir?

Sosyal medya ve geleneksel medya beyin yıkama konusunda o kadar güçlüdür ki bizler farkında olmadan, bize gösterilen öğretileri doğru olarak kabul eder ve o yönde davranmaya başlarız. Bize gösterilen öğretiler ve bilgiler yalan olabilir ancak bu medyanın gerçeğini değiştirmez. Bizler medya tarafından bize gösterilen öğretiler konusunda bilgili değilsek, o öğretiyi sürü psikolojisi neticesinde doğru olarak kabul ederiz.

Peki öğreti ne demek ? Bu kavramı örnek vererek açıklamak istiyorum; Mesela bir tv dizisinde bir erkek bir kadına ağlayarak, salya sümük bir şekilde aşkını ilan eder ve kadında kabul ederse buradan biz farkında olmadan bir öğreti almış oluruz; Bir kadına salya sümük aşkını ilan edersen o kadın seninle birlikte olur (!) İşte biz farkında olmadan almış olduğumuz bu bilgiye öğreti denir. Yani, herhangi bir olgudan verilmek istenen mesaj.

Peki bu öğreti doğru bir öğreti mi? Kesinlikle yanlış bir öğretidir. Bir kadın asla salya sümük bir erkek ile birlikte olmak istemez. Bakın ben bilgim sayesinde bana verilmeye çalışılan öğretiyi pasif hale getirdim ama diğer erkekler ne olacak? Büyük bir ihtimalle hayatlarındaki kadına onu ne kadar çok sevdiklerini, salya sümük bir şekilde dile getirecekler ve kaybedecekler.

Sosyal medyadan ve geleneksel medyadan çok fazla yanlış öğreti alıyoruz ve doğru kabul edip hayatımızda uygulamaya başlıyoruz. Mesela geleneksel medyada “Sen Anlat Karadeniz” isminde bir film var ve bu filmin konusu; iki tane zengin ve güçlü ailenin bir tane kadının peşinden koşmasıdır. 15 yaşındaki erkeğe verilen öğreti hayatta ki en önemli olgu, aşk ve kadındır. 

beta-erkek-özellikleri

Sosyal Medyada paylaşılan bir içeriğe inceleyecek olursak:

beta-erkek

Bu içeriği Youtube da görünce tüylerim diken diken olmuştu. Sadece kapak fotoğrafına bakarak bizlere verilmek istenen öğretiyi anlamaya çalışın; Ortadaki kızın egosu, sosyal medya yüzünden everest dağına ulaşmış, ego manyak birisi ve beden dili ile buradaki erkeklerin hepsini cebimden çıkartırım, erkeklerin hepsi elimde pozunu vermiştir. Şimdi sizlere soruyorum burada bir kadını büyütmekten başka ne var? Düşünün 8 tane erkek bir tane kadını etkilemeye çalışıyor (!) Tam anlamı ile rezillik.

Bu videonun konusu 8 tane maskeli adamın mesaj yolu ile bir tane kadını etkilemeye çalışmasıdır. Buradaki kadın  istediği erkeği elinin tersi ile “Ben bu ana kuzusunu beğenmedim” işine baksın diyor ve gönderiyor. Elemenin sonucunda 8 erkekten son kalan erkek ile kız bir ihtimal kahve içmeye gidebilirmiş (!)

Şimdi sosyal medyada paylaşılan bu içeriğin, bizlerin bilinçaltına verdiği öğretiye, mesaja bakalım;

 • Bir kadını etkilemeye çalışarak o kadını etkileyebilirsin (!)
 • Kadın için kendi gururunu ayaklar altına almalısın
  • Vs.

Sosyal medyanın en büyük sitelerinden birisi olan Şunedio.com sitesi, yukarıda videolara benzer içerikler paylaşmaktadır. İçeriklerinde verdiği öğretiler sürekli olaraktan kadını yüceltmeye erkekleri ise aşağılamaya ve  yöneliktir. Burada içeriklerinin hepsine yorum yapamam ancak şu videolarını izlemenizi öneririm, ne demek istediğimi anlayacaksınız.

(Bkz: Şunedio beta erkeği ve egolu kızı )

Geleneksel medya ve Sosyal medya tam anlamı ile saçma öğretilerin havada uçuştuğu yerlerdir. Ve kendimizi ancak bu saçma öğretilerden kendimiz koruyabiliriz. Bu tür içeriklerin öğretilerinden korunabilmenin en güzel yolu ise bu tür içerikleri hiçbir şekilde izlememektir.

Beta Zihin Yapısından Alfa Zihin Yapısına Geçiş

Beta erkek dediğimiz kişilerin zihin yapısını yukarıda anlatmış ve demiştik ki, Beta erkek dediğimiz kişilerin en önemli iki özeliği;

 • Duygusal anlamda güçsüz olmaları
 • Özdeğer duygularının düşük olmalarıdır

Diğer tüm özellikleri bu iki özellikten ortaya çıkar. Mesela bir beta erkeği insanlara pek fazla hayır diyemez, çünkü hayır der ise onların ilgisini kaybedeceğini düşünür. Bu düşünce de özdeğer eksikliğinin bir belirtisidir ( Özdeğeri düşük insanlar dışarıdan aldıkları 3-5 gr lık ilgiyi asla kaybetmek istemezler , çünkü sevgi ihtiyaçlarını kendi içlerinden değil dışarıdan alırlar.) 

Bir başka örnek vermem gerekirse duygusal anlamda güçsüz olmalarından ötürü risk alamazlar, çünkü risk alır da korktukları durum başlarına gelirse kendilerini kontrol edemeyeceklerini düşünürler. Anlayacağınız üzere bir erkekte bu iki özelliğin bulunması durumunda o erkek büyük ihtimalle beta erkek davranışları sergileyecektir. Eğer bir erkekte bu iki özelliğin tam tersi olursa o erkek alfa erkeği davranışları sergileyecektir. Sahip olunan duygular ve düşünceler, konumunuzu oluşturur.

alfa-erkek

Alfa erkeği dediğimiz kişinin en önemli iki özelliği beta erkeğinin en temel iki özelliğinin tam tersidir. Alfa zihin yapısına sahip bir erkeğe bizler alfa erkeği deriz ve alfa erkeğinin en temel iki özelliği;

 • Özdeğer duygularının yüksek olması ( Özdeğer duygularının güçlü olması neticesinde hayatının merkezine kendilerini koyarlar.)
 • Duygusal anlamda güçlü olmaları

Alfa erkeklerinde bulunan bu iki özellik onların diğer alfa özelliklerini de ortaya çıkartır. Mesela özdeğeri yüksek bir alfa erkeği insanlara hayır demesini bilir. Aynı şekilde duygusal anlamda güçlü olması neticesinde riskte alabilir, korkuları ile de yüzleşebilir. Buradaki incelik bu iki özelliğin bir erkekte bulunması sonucunda o erkeğin alfa olması, bulunmaması durumunda ise beta erkeği veya başka erkek türüne ait olmasıdır. İki özelliğin bulunması durumunda farklı sonuçlar ortaya çıkarken, bulunmaması durumunda bambaşka sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

İşte bu yüzden bir erkek zihin yapısını değiştirmek isterse en temelde bu iki özellikten başlamalıdır. Siz şuanda ” Ben beta mıyım ? Alfa mıyım ? Gama mıyım ? Diye düşünmek yerine sadece bu iki özelliği nasıl kazanırım diye odaklanmalısınız. Çünkü bu hayatta kendinizi kendi hayatınızın merkezine koymadığınız sürece asla gerçek bir kazanan olamayacaksınız ve bu hayatta erkekseniz gerçek anlamda duygusal anlamda güçlü olmalısınız. Çünkü sizlerin hayatlarını kurtarmayı bekleyen beyaz şövalyeleriniz maalesef ki yok.

Peki bu iki özelliği nasıl kazanacaksınız ?

 • İlk olarak özdeğer duygusunun kazanımından başlamak gerekirse sitemde ki özdeğer başlıklı makalemi okumanızı öneririm. O makalemde bazı insanlarda özdeğer duygusunun neden az olduğunu ve özdeğer duygusu artırmak için yapabileceğiniz uygulamalardan bahsettim.

( Bkz: Özdeğer )

Duygusal anlamda güç nasıl kazanılır ? Sorusuna cevap vermeden önce sizlere duygusal anlamda güç nedir ? bundan bahsetmek istiyorum. Duygusal güç bir toplumda bir erkeğin sahip olabileceği en büyük güçtür, gerçekleştirmesi çok zordur ve çok az bulunur .

Duygusal anlamda güç demek , bir kişinin duygularını kontrol edebilmesi demektir . Kişinin duygusal anlamda ne kadar acı çekse de o anda yapması gerekeni yapmasıdır. Hayatınızın bir anında çok büyük bir felaketle yüz yüze kaldınız diyelim, parasal, sosyal veya sağlıkla ilgili. Eğer siz duygusal olarak güçlü ve özgüveliyseniz probleminizi aşar ve yeniden tepeye çıkarsınız. Ancak negatif duygulara yenik düşer, duygularınızın kontrolü altına girerseniz, size olanların insafına kalırsınız. Oldukça başarılı olmalarına rağmen duygularına yenik düşen ve intihar eden başarılı kişileri duymuşsunuzdur. Duygusal güç, bir insanın içsel gücünün en önemli işaretidir.

Duygusal Anlamda Güç Nasıl Kazanılır?

 • Özdeğerinizi artırarak;  Özdeğer sağlıklı ve güçlü bir psikolojinin en temel taşıdır ve özdeğer duygunuzu geliştirmeden duygusal anlamda güçlü olmanız imkansız. Bu yüzden bir kişi hayatında kendisi ile barışık olmalı ve kendisini bilinçaltı düzeyde sevmelidir. Şunu unutmayız özdeğer hayatınızın kilit anahtarıdır o yükselmeye başladıkça hayatınızda olumlu anlamda değişmeye başlayacaktır .
 • Korkularınızla yüzleşerek; Korkularınız ile yüzleşmek ve onları yenmek sizlere gerçek anlamda duygusal güç kazandıracaktır. Korkularınız sizin zihninizin ürettiği yalanlar olduğunu,  amaçlarının sizi bu hayatta tutmak olduğunu ve zihniniz tarafından abartıldığını anladığınızda risk almanız da kolaylaşacak ve başınızda gelen olumsuz bir durumda paniklemeden hayatınıza devam edeceksiniz.
 • ( Bkz: Korkular ile yüzleşmek )
 • Her işte bir hayır olduğunu bilmek gibi bir kuvvetli bir inanca sahip olmanız durumunda başınıza gelebilecek her olumsuz durumda ayağa kalkmasını da bilirsiniz. 

 • Hayatın İçine Girerek; Evinizde oturarak, ders çalışarak veya sabahtan akşama kadar bilgisayar başında oturarak duygusal güç kazanamazsınız. Duygusal güç kazanmanın en kestirme yolu hayatın içine girmekten geçer. Hayatın içine girmekten kastım; Yeni ortamlara girmek, yeni insanlarla tanışmak ve korkularınız ile yüzleşmekten geçer .

Kendinizi kontrollü bir şekilde bilinmemezliğin içine atın ve hedefleriniz doğrultusunda giderken duygusal açıdan ne kadar çok acı çekseniz de pes etmeyin. Her başarınız sizlerin içsel gücüne güç katacaktır. 

admin

Zihin ve ilişkiler konusunda , sizlerin adına içerikler üreterek , sizleri duygusal ve zihinsel anlamda daha güçlü bireyler yapmayı amaçlıyoruz . Felsefe ve niş konularımızdan haberdar olabilmek için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edin .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir